Wat is een spoor 2 traject?

Een spoor 2 traject of een re-integratie tweede spoor wordt ingezet wanneer een werknemer voor een langere tijd arbeidsongeschikt is en er geen zicht is op een passende functie bij de huidige werkgever. Dit traject richt zich op het vinden van een nieuwe passende functie bij een nieuwe werkgever. Het tweede spoor traject wordt ingezet, wanneer blijkt dat spoor 1 geen uitkomst biedt.

Wanneer wordt er voor tweede spoor traject gekozen?

Het spoor 2 traject volgt het eerste spoor traject op en is een wettelijke verplichting voor een werkgever. Wanneer de terugkeer in het eerste spoor niet is gelukt zal een tweede spoor traject worden ingezet. Dat zal op zijn vroegst in de 8ste week van de arbeidsongeschiktheid worden ingezet. Op zijn laatst zal dit in 52ste week zijn. Een spoor 2 traject zal ongeveer periode van 9 tot 12 maanden in beslag nemen en heeft een wettelijk maximum van 2 jaar.

Een bedrijfsarts stelt vast welke werkzaamheden een re-integratiekandidaat zal moeten verrichten. Wanneer een werkgever in gebreke blijft dan kan het UWV in een tweede spoor traject een loonsanctie opleggen. Deze loonsanctie duurt maximaal 52 weken oftewel 1 jaar.

Voor de werkgever is het niet makkelijk om een zieke werknemer  te herplaatsen. Daarom zetten werkgevers in de meeste gevallen een re-integratiebureau in. Choice & Partners helpt werkgevers bij het re-integreren van werknemers als  het eerste spoor niet succesvol lijkt te worden.

Passend werk en werkgever met een tweede spoor traject

Met het inschakelen van Choice & Partners wordt er ingezet op het vinden van passende werkgever en functie. Choice & Partners helpt werkgevers en werknemers bij het vinden van passende oplossingen gedurende een spoor 2 traject.

Choice en Partners helpt je een nieuwe baan te vinden die aansluit op de vragen ‘wie ben ik?’, ‘wat kan ik?’ en ‘wat wil ik?’. Natuurlijk besteden we eerst aandacht aan het loslaten van wat je niet meer kan.

Wij focussen gedurende het traject zoveel mogelijk op wat wel mogelijk is. De reden? Omdat daar de kansen liggen. Vervolgens gaan we aan de slag met de branding van de werknemer en creëren wij een passende sollicitatiestrategie. In deze sollicitatiestrategie nemen wij de moderne sollicitatietechnieken zoals LinkedIn en videosollicitaties mee.

Choice & Partners vindt het belangrijk om te luisteren. Een persoonlijke aanpak staat bij ons daarom centraal. Zo zorgen wij voor rust en een ruimte vol energie en creativiteit om zo onze doelen te behalen. Gedurende een traject staat veel contact centraal. Er wordt veel contact onderhouden met  werkgever, bedrijfsarts en een casemanager. Elke twee maanden wordt er een schriftelijk verslag gemaakt. Zo is het helder dat er aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan.

Wanneer stopt spoor 2 traject?

Een tweede spoor traject stopt wanneer er een nieuwe werkgever is gevonden. Na twee jaar kan de werkgever ervoor kiezen om de werknemer te ontslaan. Zolang een werknemer in dienst blijft, loopt een spoor 2 traject door.

Wie betaalt de re-integratie tweede spoor?

De werkgever is verantwoordelijk voor de kosten van een 2e spoortraject. Vaak echter zijn werkgevers daarvoor verzekerd. Choice en partners werkt ook samen met een aantal grote verzuimverzekeraars.

Contact