Wat houdt een re-integratietraject bij Choice en Partners in?

Choice en Partners is al jarenlang gespecialiseerd in re-integratiebegeleiding, zowel in het 1e als in het 2e spoor en zelfs 3e spoor (WGA begeleiding ). Wij werken hierbij samen met verschillende verzuimverzekeraars en casemanagement-bureaus. Ook kunnen wij het casemanagement en het Arbeidsdeskundig Onderzoek voor u verzorgen.

Wij hebben veel ervaring in de begeleiding van mensen met beperkingen in het Autistisch Spectrum, mensen met NAH, Stress en burnout klachten of AD(H)D.

De ondersteuning van Choice en Partners bij de re-integratie in het 1e spoor is erop gericht de medewerker  weer gezond en adequaat te laten functioneren binnen de huidige functie. Denk daarbij aan het leren omgaan met stress, conflicten, faalangst, grenzen stellen, effectief communiceren en het balanceren van werk en privé. Of het leren omgaan met fysieke belemmeringen. Ook onderzoeken we of aanpassingen in het werk nodig zijn. Wanneer terugkeer in de oude functie niet mogelijk is of als er sprake is van langdurig verzuim dan wordt er in het 2e spoor gezocht naar een passende baan buiten de organisatie. In het spoor 3 traject begeleiden wij de werknemer nadat de WIA keuring is geweest, bij het vinden van een passende functie.

Wat levert het op?

Choice en Partners kiest voor een persoonlijke aanpak. We focussen in onze begeleiding zoveel mogelijk op wat wél kan, want daar liggen de kansen. We onderhouden regelmatig contact met werkgever, bedrijfsarts en casemanager. Er wordt elke twee maanden een schriftelijk verslag gemaakt, zodat helder is dat aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan.

De doelstelling is dat werknemer aan de slag is in een passende (nieuwe) functie of op een goede, betrokken manier door de WIA poort is geleid.

Contact