De Re-integratie diensten die het UWV inkoopt, zijn bestemd voor twee typen cliënten:

– Cliënten met een AG-uitkering: WGA-, WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering.
– Cliënten met een ZiekteWet-uitkering.

Het UWV heeft aangegeven dat je kunt beginnen met je re-integratie. Het UWV gaat daarna samen met jou een Werkplan/Plan van aanpak opstellen waarin beschreven is wat je nodig hebt en welk traject er ingezet mag worden. Dit kan een “Werkfit-traject”, “Naar Werk-traject” of een modulaire dienst zijn.

“Werkfit maken” start altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Re-integratie dienst ‘Werkfit maken’

Het UWV zet de Re-integratiedienst ´Werkfit maken´ in voor cliënten om hen te versterken. In dit traject wordt de belastbaarheid opgebouwd en wordt onderzocht hoe duurzame re-integratie wordt vormgegeven. Choice en Partners gaat aan de slag met:

Versterken werknemersvaardigheden:
Resultaat: de cliënt beschikt over vaardigheden om als goed werknemer te kunnen functioneren en het werk -eventueel voorafgegaan door een scholing- te kunnen hervatten.

Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit:
Bedoeling is om de cliënt fysiek en psychisch weerbaar te maken en te activeren. Te leren beter met zijn belemmeringen om te gaan zodat zijn focus gericht kan worden op het hervatten van werk, ook kijken we of bijscholing noodzakelijk is.

Arbeidsmarktpositie in beeld brengen:
Het ondersteunen van de cliënt bij het verkrijgen van een realistische kijk op zijn capaciteiten en kwaliteiten in relatie tot de arbeidsmarkt. Dit kan zijn in dienstverband of als zelfstandig ondernemer.

"Naar Werk": duurzaam herplaatsen in de juiste baan.

Re-integratie dienst ‘Naar Werk’

Onder de Re-integratiedienst `Naar Werk´ vallen alle re-integratieactiviteiten die nodig zijn om een cliënt het werk te laten hervatten en ten minste zodanig lang aan het werk te houden dat van een plaatsing kan worden gesproken. De re-integratiedienst kent daarom als resultaat de plaatsing in een regulier dienstverband  of als zelfstandig ondernemer. Het doel van re-integratie ‘Naar werk´ bij Choice en Partners is het duurzaam herplaatsen in de juiste baan. We begeleiden de cliënt met actieve jobhunting.

Contact