Werkvermogen en burn-out

Op 13 juli jl. was er een stream vanuit Blik op werk over het werkvermogen 2020, waarin besproken werd wat de ervaringen in het afgelopen jaar zijn met betrekking tot activiteiten die invloed hebben op het werkvermogen van werknemers. Uitgangspunt: een grotere mate van werkvermogen betekent: een grotere mate van productiviteit van de werknemer en een kleinere kans op uitval door stress en/of burn-out.

Een interessante stream waarin veel herkenningspunten voor Choice en Partners naar voren kwamen. Vanuit onze kennis en expertise op het gebied van duurzame inzetbaarheid en uitval door stress en burn-outklachten krijgen wij veel te maken met zaken die van invloed zijn op het werkvermogen van onze cliënten.

Beïnvloeding van werkvermogen

Intrinsieke motivatie en geloof in eigen kunnen inzake de eigen werkzaamheden is bijvoorbeeld een punt wat van grote invloed kan zijn op het werkvermogen van een werknemer. Uit onderzoek is gebleken dat de mate waarin een werknemer enthousiast is over zijn werk, en werkzaamheden uitvoert die aansluiten bij zijn kwaliteiten en drijfveren, zorg kan dragen voor een grotere mate van bevlogenheid, en dus voor een grotere mate van werkvermogen van de werknemer.

Ook de mate van autonomie in de werkzaamheden van de werknemer draagt bij in de mate van bevlogenheid en werkvermogen van werknemers. De rol van de leidinggevende is hierbij van groot belang, zoals bijvoorbeeld steun in de mate van autonomie en steun in de mogelijkheid van het uitvoeren van werkzaamheden die aansluiten bij de intrinsieke motivatie van de werknemer (jobcrafting). Frequente wisselingen van leidinggevenden daarentegen hebben een negatieve invloed op het werkvermogen.

Maatwerk

Tenslotte is het belangrijk om na te gaan of werknemers nog voldoende uitdaging vinden in hun werk. Wanneer dit niet het geval is kan immers zelfs de meest bevlogen werknemer zich toch gaan vervelen wat weer van invloed kan zijn op het werkvermogen.Kortom: Om er zorg voor te dragen dat het werkvermogen van werknemers optimaal is, zijn er vele wegen die naar Rome leiden. Maatwerk is daarbij cruciaal! Onderzoek daarom regelmatig wat uw werknemers drijft.

Choice en Partners kan u daarbij helpen.

Kunt u hierbij advies gebruiken? Neem dan contact met ons op!

  • Hidden