Werk Werkt!

Werk geeft structuur aan ons dagelijks leven. Het brengt ons sociale contacten en geeft betekenis. Met ons werk verdienen we ons inkomen. Inmiddels krimpt onze economie, staan onze banen op de tocht en lijken massaontslagen aan de orde van de dag, een weinig rooskleurige voorstelling van zaken. Mede door de recentelijke verkiezingsstrijd worden we via de media dagelijks bestookt met een kakafonie aan weinig opbeurende informatie over wat er allemaal boven ons hoofd zou hangen. Er is veel onzekerheid en wij vragen ons allemaal in meer of mindere mate af: werkt ons werk nog wel zo goed? En hebben we straks überhaupt nog werk?
De huidige crisis zou de oorzaak zijn van deze massaontslagen. Volgens hoogleraar reorganisatie en faillissement Jan Adriaanse is dit slechts een deel van het verhaal. Het lost in ieder geval de problemen niet op. Van mensen ontslaan krijg je echt geen beter bedrijf, zo zegt hij in een artikel wat ik recentelijk heb gelezen. Volgens hem kent elke sector zijn z.g. witte raven: spelers die hun zaken al vóór de crisis op orde hadden, en het daarom structureel beter doen. Zij laten zien betere producten en diensten te maken door het optimale rendement uit hun mensen te halen. Zij weten namelijk waar zij met het bedrijf naartoe willen en hebben daarbij goed in de gaten wat voor soort mensen/talenten daarbij passen.

Talent- en loopbaanontwikkeling

Om te kunnen excelleren in een concurrerende markt heeft een organisatie blijkbaar behoefte aan vakmensen met de juiste kennis en het juiste gedragsrepertoire. In de kennissamenleving van vandaag maakt de talentvolle mens het verschil. Maar helaas blijkt ook dat leiders en managers veel te weinig uit het potentieel van hun mensen halen. Vaak weet men te weinig van zijn collega’s en medewerkers om hun passies en talenten te kennen en die te ‘matchen’ met hun taken en verantwoordelijkheden bij de organisatie.

De hamvraag is volgens mij dan ook: hoe kan men als organisatie het talent(potentieel) van de medewerkers zo goed mogelijk benutten ten faveure van de organisatie en haar afnemers?

Het gaat erom dat je je steeds afvraagt wat je toegevoegde waarde is. Als onderneming, maar zeker ook als medewerker. Een zelfbewuste medewerker groeit niet alleen zelf, maar draagt er ook aan bij dat de organisatie tot bloei komt. Aandacht voor het menselijk vermogen is aandacht voor talent- en loopbaanontwikkeling en blijkt een belangrijke hefboom voor het succes van een onderneming. Wanneer dit proces éénmaal goed op gang is, werkt het als een selffulfilling prophecy. Iedere medewerker wil namelijk bij een bedrijf werken dat de allerbeste is, aan dat hogere doel wil iedereen doorgaans meewerken. In de loop der tijd kan structurele talent- en loopbaanontwikkeling zich manifesteren als een remedie tegen massaontslag omdat het de employability van de medewerker versterkt en daarmee de arbeidsmobiliteit bevordert.

Een loopbaantraject helpt medewerkers zichzelf verder te ontwikkelen. Om de effectiviteit van dit ontwikkelproces aanzienlijk ter verhogen kan men zich daarbij professioneel laten begeleiden. Als een evenwichtskunstenaar vertoont de loopbaanadviseur zijn kunsten in het spanningsveld tussen de organisatie en de medewerker. Op de gulden middenweg heeft hij oor voor de belangen van beide partijen. Want hij weet: in de combinatie ligt de kracht wat zorgt voor een stationaire motivatie van de betrokkenen.
Uit onderzoek blijkt dat door het inzetten van professionele coaching ontwikkeling wordt gestimuleerd; staan leidinggevenden meer open voor medewerkers; is er vaker feedback van prestaties; krijgen of nemen mensen meer verantwoordelijkheid; worden prestaties verbeterd; stellen medewerkers eigen leerdoelen en worden de eigen problemen aangepakt. En dit alles niet als doel op zich, maar uiteindelijk om het beter te doen.

Investeren in Human Capital

De wereld om ons heen en de manier waarop we leven is fundamenteel aan het veranderen. Als je denkt dat alles na de crisis weer als van ouds zal zijn, dan heb je het mis. Het allerbelangrijkste is dan ook om een proactieve houding naar de eigen ontwikkeling te hebben, wacht bijvoorbeeld niet tot je werkgever je op cursus stuurt, maar neem je lot in eigen hand. De houdbaarheidsdatum van kennis en kunde is tegenwoordig beperkt. Aan medewerkers adviseer ik dan ook, kom uit je comfortzone en ga aan de slag met het ontwikkelen van je loopbaan en laat je daarbij goed begeleiden. Zo zal je in staat zijn om vanuit de juiste inzichten de juiste stappen te zetten in deze turbulente, maar zeker ook boeiende tijd vol kansen en uitdagingen.
En ja, het investeren in talent is inderdaad makkelijker als een organisatie de economische wind mee heeft. Maar er is veel, zo niet meer, voor te zeggen om het ook te doen als economisch minder gaat. Juist in tijden van recessie of toenemende concurrentie is het van belang je marktpositie te behouden of zelfs te vergroten. Juiste in tijden van recessie is het van belang de economie terug aan de top te brengen. Juist in tijden dat het minder gaat, is het investeren in employability raadzaam. Daarvoor is zicht op talent nodig. Het is dus noodzakelijk te blijven investeren in het vermogen van medewerkers.

Het zittend personeel zal zich namelijk moeten bekwamen om andere taken te vervullen en het personeel dat afvloeit, moet goed in staat zijn een andere werkkring te vinden.

De kwaliteit van producten en diensten begint met de kwaliteit van het menselijk kapitaal. Medewerkers kunnen hun eigen prestatie verbeteren en daardoor hun organisatie weer tot groei brengen. Zowel werkgever als medewerker profiteren van talent- en loopbaanontwikkeling. Aldus een investering die zichzelf zeker zal terugverdienen.

Crisis als kans

Tot slot is het interessant om in deze context eens te kijken naar de betekenis van het woord crisis. Het Nederlandse woordenboek geeft meerdere betekenissen, die variëren van ‘wending, keerpunt’, ‘periode van ernstige stoornis’ tot ‘toestand waarin de oude levensgewoonten ontoereikend blijken voor een harmonische oplossing van gerezen moeilijkheden’. Boeiend is ook het Chinese schriftteken voor crisis, dat uit twee karakters bestaat, ‘gevaar’ en ‘kans’. Duidelijk wordt dat crisis niet enkelvoudig een negatieve betekenis heeft.
Remco Welter houdt zich als HRM’er onder meer bezig met het adviseren en coachen op het gebied van talent- en loopbaanontwikkeling en is partner bij Choice.