Week van de Werkstress

Op initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid is deze week uitgeroepen tot “Week van de Werkstress”.  De achtergrond van dit initiatief is gelegen in de acties rondom de Duurzame Inzetbaarheid van werknemers.

In het kader van de steeds ouder wordende werknemer is de cruciale vraag: hoe blijf ik als werknemer fit en vitaal in mijn werk? En hoe zorg ik ervoor dat ik positief in mijn werk blijf staan?

En voor werkgevers geldt in dat geval uiteraard: Hoe zorg ik ervoor dat mijn werknemers fit en vitaal blijven, en hun werk leuk blijven vinden?

De achterliggende dreiging is natuurlijk dat, als je je niet meer fit en vitaal voelt en niet meer blij bent met je werk, je sneller de kans loopt om ziek te worden.

De achterliggende dreiging is natuurlijk dat, als je je niet meer fit en vitaal voelt en niet meer blij bent met je werk, je sneller de kans loopt om ziek te worden.

Nu is hier natuurlijk niet één standaard oplossing voor.

Daarom daagt het Ministerie zowel werknemers als werkgevers uit om oplossingen te bedenken om werkstress en het risico op burn-outklachten te voorkomen.

Het OVAL heeft hiervoor al verschillende tips gegeven, zoals:

Gelegenheid bieden aan werknemers om stoom af te blazen en hun ervaring, twijfels of frustratie te delen. (Vaak werkt dit het beste als hierbij sprake is van een onafhankelijke partij.)
Hulp bieden in preventieve zin (dus: voordat er sprake is van een ziekmelding) aan mensen die stress ervaren. (Hiervoor is een scala aan interventies beschikbaar.)
Het trainen van de leidinggevenden in het omgaan met deze klachten.
Zorgen voor voldoende energiebronnen. Hierbij valt natuurlijk niet alleen te denken aan gezond eten, slapen en/of bewegen, maar ook aan het omgaan met stress en werkbelasting, of inzicht krijgen hoe voor de betreffende werknemer het werk leuker kan zijn. (Ook hiervoor bestaat een scala aan interventies en oplossingen)
Wij zijn heel benieuwd wat uw tips zijn en delen graag onze kennis en ervaring met u!

Door: Ellen Hoekwater