Choice en Partners is al jarenlang gespecialiseerd in re-integratiebegeleiding, zowel in het 1e als in het 2e spoor en zelfs 3e spoor (WGA begeleiding ). Wij werken hierbij ook samen met verschillende verzuimverzekeraars en casemanagement-bureaus. Ook kunnen wij het casemanagement en het Arbeidsdeskundig Onderzoek voor u verzorgen.

Wat houdt een re-integratietraject bij Choice en Partners in?

De ondersteuning van Choice en Partners bij de re-integratie in het 1e spoor is erop gericht de medewerker  weer gezond en adequaat te laten functioneren binnen de huidige functie. Denk daarbij aan het leren omgaan met stress, conflicten, faalangst, grenzen stellen, effectief communiceren en het balanceren van werk en privé. Ook onderzoeken we of aanpassingen in het werk nodig zijn

Wanneer terugkeer in de oude functie niet mogelijk is of wanneer er sprake is van langdurig verzuim dan wordt er in het 2e spoor gezocht naar een baan buiten de organisatie, rekening houdend met de mogelijkheden van de medewerker.

Wat kost het en wat levert het op?

Choice en Partners vindt het belangrijk om naar de individuele medewerker te luisteren en kiest voor een persoonlijke aanpak. Hierbij creëren we de rust en ruimte om het vooraf gestelde doel te bereiken. We focussen in onze begeleiding binnen zowel het 1e, als het 2e en 3e spoor zoveel mogelijk op wat wél kan want daar liggen de kansen. Daarbij laten we ons leiden door de conclusies van bedrijfsarts en Arbeidsdeskundig Onderzoek.

Een 2e spoor traject start met een eerste kwartaal voor €1500,- ex. BTW. Opzegging per kwartaal mogelijk.

Het begeleidingstraject bestaat uit controleerbare, transparante acties waarbij we veel contact onderhouden met werkgever, bedrijfsarts en casemanager.

Er wordt  elke twee maanden een schriftelijk verslag gemaakt, zodat helder is dat zorgvuldig aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Maar natuurlijk besteden we ook aandacht aan het loslaten van wat niet meer kan (ook op grond van het Arbeidsdeskundig onderzoek).

Wij nemen u als werkgever de zorg uit handen.

Contact