Netwerken loont echt

Er is echt helemaal niets mis met het solliciteren op de meest gebruikelijke manier: reageren op vacatures die je van het internet kunt plukken.

Uit arbeidsmarktonderzoek blijkt echter keer op keer dat de meeste banen door netwerken ingevuld worden. We kunnen het niet genoeg benadrukken…70 % van de vacatures worden door de zogenaamde via-via contacten vervuld; slechts 30% worden openbaar gemaakt.

Dat is ook onze eigen ervaring, veel mensen vinden een baan via hun netwerk.

Uit onderzoek van het blad Intermediair blijkt zelfs dat mensen boven de 44 jaar grotendeels via netwerken aan een nieuwe baan komen en niet meer via bijvoorbeeld de vacatures van jobboards.

Netwerken & Social Media

Door de komst van social media heb je tegenwoordig een netwerk van professionals binnen handbereik. En netwerken via social media werkt drempel verlagend. Mensen vinden netwerken via social media doorgaans prettiger dan rondbellen en borrels.Solliciteren via social media draait vooral om het netwerken, maar in een nieuw jasje: een virtueel jasje.

En je eigen netwerk is groot, groter dan je zo op het eerste gezicht zou denken: familieleden, vrienden, sportgenoten, medeleden van het zangkoor, de oudercommissie van de school van je kinderen, andere ouders van de kinderen uit de klas van jouw kind, buren, je directe collega’s, de andere collega’s uit je organisatie, deelnemers aan een congres, leden van een branchevereniging, etc. etc.

Het is eigenlijk heel eenvoudig:

Werkgevers willen de vacature zo snel en goedkoop mogelijk invullen, – liefst via via –

Daarom maken werkgevers en recruiters bij het werving-en-selectieproces in toenemende mate gebruik van de social media. En dat is onomkeerbaar proces. Er wordt steeds minder gebruik gemaakt van de traditionele methoden, kranten en dagbladen worden bijvoorbeeld nog maar nauwelijks ingezet bij wervingscampagnes, de digitalisering heeft ook binnen de HRM toegeslagen.

Ga maar na: de recruiter heeft via LinkedIn toegang tot een digitale kaartenbak vol met gecategoriseerde cv’s van potentiële kandidaten. Hoe mooi is dat?! Je kunt er als sollicitant dus maar beter je voordeel mee doen.

En LinkedIn is echt de crème de la crème onder de social media wanneer het om carrièredoelen gaat. Wij geloven dat alleen al het hebben van een goed en volledig LinkedIn profiel waarbij is nagedacht over de juiste zoekwoorden de moeite loont en jouw kans vergroot om uitgenodigd te worden voor een gesprek. LinkedIn is jouw zakelijke visitekaartje.

Solliciteren via social media maakt je vindbaar en zichtbaar voor recruiters en werkgevers.Via social media kun jij je jezelf zichtbaar maken zoals jij dat wilt. Je laat zien wie je bent en wat je in huis hebt met als doel op een positieve manier op te vallen bij recruiters, HRM’ers en managers die een vacature hebben waarvoor jij de ultieme kandidaat bent.

Personal Branding

Oké, LinkedIn bied je de kans om de wereld te laten weten wat je doet, waar je voor staat en waarmee je jezelf onderscheidt. Maar hoe pak je zoiets nu aan? Door met personal branding aan de slag te gaan.
De arbeidsmarkt van vandaag verschilt grondig van die van een generatie geleden. Terwijl veel van onze ouders op hun 65ste een cv konden voorleggen met slechts één of maar enkele werkgevers op vermeld, zullen wij al snel aan een uitgebreide lijst komen. Ook de relatie van werknemer tot werkgever is grondig gewijzigd. Waar vroeger de organisatie centraal stond, zien we nu dat het individu meer op de voorgrond treedt.
Toch stellen we vast dat heel wat personen en organisaties nog steeds handelen alsof er niets is veranderd. Personal branding speelt in op deze nieuwe trends op de arbeidsmarkt en biedt je de nodige instrumenten over hoe je ervoor kunt zorgen dat recruiters, HRM’ers en werkgevers weten wie je bent, waar je voor staat en waarvoor ze een beroep op je kunnen doen.

Personal branding wordt vaak verward met het jezelf verkopen.
In onze ogen gaat het over jezelf zijn, kunnen benoemen waar je goed en minder goed in bent en dat ook tonen aan anderen; dat schept vertrouwen. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet, dat komt geloofwaardig over. Authentiek zijn is zowel voor jezelf als voor anderen aangenaam en biedt je de beste garantie op succes.

De nabije toekomst

De inzet van social media is één van de belangrijkste trends op HR-gebied;
Nu geeft 87% van de recruiters aan gebruik te maken van Linkedin;
Steeds meer kandidaten zullen hun weg naar LinkeIn vinden;
Recruiters passen hun wervingsstrategieën aan. Als potentiële medewerker moet je daar rekening mee te houden.