Het is dus belangrijk voor medewerkers om zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. En om te weten waar hun talenten liggen en hoe deze het beste ingezet kunnen worden. Maar hoe doe je dat? Choice en Partners begeleidt medewerkers doelbewust in het vormgeven van  hun carrière.  Een externe coach,  van buiten het bedrijf  is vertrouwd en een neutrale gesprekspartner.

Wat houdt loopbaancoaching bij Choice en Partners in?

Loopbaancoaching kan worden ingezet bij vragen op het gebied van werk, scholing en carrière. Het doel is actief sturing geven aan een het zetten van een volgende loopbaanstap. Door een gecombineerd programma van individuele coachingsgesprekken testen en opdrachten helpt Choice en Partners medewerkers om weloverwogen een keuze te maken. Vervolgens wordt gekeken of dit een realistische keuze is door deze te toetsen aan de actualiteit van de arbeidsmarkt.

Met loopbaancoaching krijgt de medewerker inzicht in onder andere:

> De persoonlijke drijfveren en waarden

> De interesses

> De competenties en talenten

> De persoonlijke werkhouding

> Plannen voor de toekomst

 

Wat levert het op?

Het resultaat van loopbaancoaching is dat de medewerker leert om op effectieve wijze de regie te nemen over het vervolg van zijn/haar loopbaan. Hierdoor wordt de arbeidsmobiliteit zowel binnen als buiten de organisatie gestimuleerd.

Choice en Partners biedt medewerkers een nieuw perspectief en helpt om snel en weloverwogen beslissingen te nemen.

Contact