Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!

Deze slogan las ik ergens op internet en sprak direct tot mijn verbeelding.

Hoe blijven wij vitaal?

Vanuit HR gaat er altijd veel aandacht uit naar verzuimende en disfunctionerende medewerkers. Maar …..het overgrote deel van de medewerkers doet gewoon zijn werk en welke aandacht krijgen zij?

Bij vitaliteit gaat het niet alleen om het bestrijden en voorkomen van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van welzijn, employability en gezondheid. Dat vraagt om een personeelsbeleid dat gericht is op het bevorderen van vitale werknemers in een vitale organisatie.Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van mensen en organisaties.
Het zijn alle activiteiten binnen organisaties, die erop gericht zijn om hun medewerkers vitaal te houden, zodat ze langer met plezier doorwerken en tijdens hun loopbaan optimaal functioneren.

Vitaliteitsmanagement is een mix van aandacht voor de fysieke fitheid van de medewerker en zijn geestelijke gezondheid. Je moet als medewerker tot op hogere leeftijd met plezier en gemotiveerd aan het werk zijn, ofwel duurzaam inzetbaar zijn.
Iemand die al 20 of 25 jaar alles weet van één bepaalde functie, moet zich volgens mij gaan afvragen of hij niet wat anders moet doen voordat zijn taak overbodig wordt. Je moet er zelf voor zorgen dat je aantrekkelijk blijft voor de arbeidsmarkt. Als een medewerker daar niet uit zichzelf over nadenkt, zal de werkgever hem die spiegel gaan voorhouden.
Vitaliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerker en werkgever.

De tendens is dat medewerkers meer ondernemer worden. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van hun eigen talenten, loopbaan en vitaliteit.
Waar kan ik straks in verder met de talenten die ik heb? Collectief beleid schiet zijn doel voorbij, als weinig betrokkenen zich er geholpen door voelen. Mijn talenten zien er anders uit dan die van mijn collega. Kortom vitaliteit is maatwerk!

Vraag iedere medewerker zijn eigen plan te schrijven, inclusief besteding van het loopbaanbudget. In dit plan staan persoonlijke doelen, binnen de huidige rol, maar misschien ook hoe jij je voorbereidt op toekomstige rollen in jouw loopbaan. Wat zijn je talenten, hoe zet je deze in en hoe ga je deze verder ontwikkelen. Waar in je professionele en persoonlijke ontwikkeling wil je groeien? Hoe kun je nog effectiever worden? Waar wordt je door geïnspireerd? Er staat beschreven hoe je deze doelen wilt gaan realiseren en hoe jij je loopbaanbudget wil gaan inzetten.

Bij Choice hebben wij jarenlange ervaring opgebouwd om medewerkers en organisaties te adviseren; ondersteunen en inspireren bij het maken van dit soort plannen. In eerste instantie gedwongen, maar gelukkig steeds meer ook op vrijwillige basis gaan medewerkers met hun(loop)baan aan de slag. Vitale medewerkers dragen bij aan een vitale op de toekomstgerichte organisatie.

En toch zal er dan nog steeds verzuim ontstaan. Mensen hebben pech met hun gezondheid, of hebben te laat aangevoeld dat zij niet meer vitaal waren. Maar ook hier blijkt uit onderzoek, dat een langdurig zieke medewerker die zelf actief is en initiatieven neemt, een grotere kans heeft op succesvolle re-integratie.

Wat kunnen we daarnaast doen om zo vitaal mogelijk te blijven?

– Werk aan een goede gezondheid
– Beweeg goed, eet gezond en neem voldoende rust
– Zoek werk dat past bij jouw mentale en fysieke gestel
– Zorg dat je je blijft ontwikkelen en uitdaging in je werk houdt
– Ga voor werk waarin je kunt samenwerken en waar je er toe doet
– Maak dat je de juiste competenties hebt en houdt.

Barbara Habig, 27-1-2016