Gezondheidsbeleving

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de gezondheidsbeleving van mensen en de invloed van deze beleving op het functioneren in het dagelijks leven. Los van de belemmeringen die een ziektebeeld vaak met zich meebrengen, blijkt ‘mindset’ van invloed te zijn op de mate waarin deze belemmeringen zich in de praktijk manifesteren.

Zo blijkt uit een onderzoek waarbij de relatie tussen gezondheidsbeleving en arbeidsparticipatie centraal stond dat deze ‘mindset’ samen met de algemene basishouding een belangrijk aangrijpingspunt kunnen zijn om een negatieve gezondheidsbeleving om te buigen. Bij deze negatieve gezondheidsbeleving gaat het om het zieker voelen dan dat men feitelijk is. De invloed van deze negatieve gezondheidsbeleving op arbeidsdeelname blijkt meerdere kanten te hebben. Zo bemoeilijkt een negatieve ‘mindset’ bijvoorbeeld bij het vinden en het behouden van werk en blijkt het ontbreken van arbeidsdeelname een oorzaak van een slechtere gezondheidsbeleving. Een interessant onderwerp dus voor coaches die veel re-integratietrajecten 2e spoor doen.

Gezondheidsbeleving blijkt een medebepalende factor voor arbeidsdeelname. Gerichte interventies zouden dus kunnen bijdragen aan het vinden of behouden van werk. In een rapport uit 2012, “belemmerd aan het werk”, over gezondheidsbeleving en arbeidsdeelname ,van het scp/cbs/tno/uwv Kenniscentrum ,worden de interventies voor het ombuigen van negatieve gezondheidsbeleving behandeld.

Zoals wij re-integratieprofessionals weten uit de praktijk is een motiverende gesprekshouding van groot belang om mensen weer grip te laten krijgen op hun leven en hun gezondheid. Transitie, rouwverwerking en acceptatie spelen hierbij vaak een belangrijke rol. De focus leggen op ‘wat kan er wel?’, ‘ welke stap of welk stapje is nu haalbaar?’. Het ontwikkelen van een positievere ‘mindset’, door bijvoorbeeld arbeid te gaan zien als onderdeel van de weg naar herstel, blijkt eveneens effectief. Door te zoeken naar passende werkzaamheden en de focus te leggen op mogelijkheden, groeit vaak het broodnodige, vaak aangetaste zelfvertrouwen en komt er weer perspectief. Daarom zijn het vinden van een degelijke re-integratieplek en het bieden van een dito begeleiding vaak zo essentieel voor een geslaagde duurzame re-integratie.

Veel van wat er in het rapport over dit onderwerp wordt geschreven komt overeen met de manier waarop wij bij Choice & Partners werken. Het doet ons deugt dat deze werkwijze door onafhankelijk onderzoek wordt onderschreven, wij zien dat als een bevestiging van onze doelmatige aanpak van onze re-integratie trajecten.