Een succesvolle re-integratie na een burn-out of ziekte

Als werkgever hoop je natuurlijk dat je je werknemers niet langdurig hoeft te missen door een burn-out of ziekte. Is dit toch het geval, dan heeft de werknemer een re-integratieproces en begeleiding nodig heeft om nadien weer aan de slag te gaan. Choice & Partners geeft je graag enkele tips voor een succesvolle re-integratie!

Uit een onderzoek van FNV bleek bijvoorbeeld dat circa de helft van werknemers die door ziekte/burn-out een periode niet kon werken, zich te veel onder druk gezet voelen om meteen weer aan het werk te gaan.

Wat houdt re-integratie precies in?

Re-integratie betekent dat een werknemer weer aan het werk gaat nadat hij of zij een (lange) periode afwezig was door bijvoorbeeld werkloosheid of ziekte/burn-out. Na ziekte/burn-out kan de werknemer re-integreren bij de eigen werkgever, dit kan in dezelfde baan of in een andere baan. Een werknemer kan ook reintegreren bij een andere werkgever.

Als werkgever ben je verplicht om een re-integratietraject aan te gaan samen met de werknemer, om ervoor te zorgen dat hij of zij snel weer aan het werk kan. Dit is een verplichting onder de Wet Verbetering Poortwachter.

Dit houdt in dat je als werkgever moeite moet doen om de werknemer te laten reintegreren in het bedrijf. Samen met de bedrijfsarts wordt altijd eerst gekeken of en hoe de werknemer kan terugkeren naar zijn of haar eigen functie, desnoods met aanpassingen. Daarna wordt er gekeken naar andere mogelijkheden in het bedrijf en daarna nog buiten het bedrijf.

3 tips voor een goede re-integratie

Natuurlijk wil je als werkgever dat jouw werknemer snel weer aan het werk gaat. Toch wil je niet dat dit veel extra druk en stress oplevert voor de werknemer. Daarom geven we je graag 3 tips voor een goede re-integratie:

1. Lijkt het erop dat een werknemer langdurig uit de running zal zijn? Zorg dan in samenwerking met de bedrijfs of arboarts voor een goede  probleemanalyse.

2. Burn-out? Investeer in professionele hulp: mocht je werknemer een burn-out hebben, dan gaat dit niet zomaar over. Een periode rust kan hulp bieden, maar lost niet de onderliggende reden en de manier waarop de werknemer omgaat met stress en druk op. Zorg er dus voor dat het re-integratietraject hier ook aandacht aan besteedt. Een re-integratiebedrijf kan bijvoorbeeld coaching geven in omgaan met druk op de werkvloer.

3. Schakel een re-integratiebedrijf in: re-integratie is een belangrijk proces dat veel van een werkgever kan vragen. Heb je hier geen ervaring mee of kun je als werkgever advies gebruiken? Kies dan voor een re-integratiebedrijf zoals Choice & Partners om de kans te vergroten dat jouw werknemer weer aan het werk gaat.

Let hierop bij het re-integratieproces

Tijdens het re-integratieproces zijn er ook enkele dingen waar je als werkgever op moet letten. Uit een onderzoek van FNV bleek bijvoorbeeld dat circa de helft van werknemers die door ziekte/burn-out een periode niet kon werken, zich te veel onder druk gezet voelen om meteen weer aan het werk te gaan. Dit kan leiden tot een nog langere afwezigheid of een terugval.

Houd als werkgever wel af en toe contact, zonder te veel druk uit te oefenen. Uiteraard raden we aan om een kaartje te sturen, maar verval daarna niet in stilte. Af en toe polsen hoe de werknemer zich voelt, zorgt ervoor dat hij of zij zich gewaardeerd voelt. Aan de andere kant, geef je andere medewerkers ook een korte, duidelijke uitleg over waarom een werknemer afwezig is. Spreek af met de werknemer in kwestie wat er wordt gezegd. Veel details hoeft niet, maar geen informatie over een plotselinge afwezigheid zorgt voor roddels op de werkvloer.

We hopen dat je met onze tips en uitleg werk kunt maken van een succesvolle re-integratie. Heb je nog vragen of nood aan professionele hulp bij een re-integratietraject? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag.

Neem contact met ons op voor meer informatie